6de Montessorischool Anne Frank in Amsterdam misbruikt kuikentjes

Facebook

Na meldingen binnen te hebben gekregen over kuikentjesmisbruik op de 6e Montessorischool Anne Frank in Amsterdam stuurde het Meldpunt kuikentjesmisbruik op 27 maart een brandbrief namens Comité Dierennoodhulp, Diervriendelijk Nederland, Zwerfkip & Zo, De Dierenrechten Alliantie en Stichting Akka’s Ganzenparadijs omdat zij in een klas naar onze mening kuikentjes misbruiken. Deze school heeft bevruchte eieren aangeschaft en deze laten uitbroeden in de klas middels een broedmachine.

In het bijgaande bericht op Instagram doet deze school het voorkomen alsof dit een magisch avontuur is met betrekking op de lente. In werkelijkheid laat deze school bewust 8 babydieren op een onnatuurlijke manier geboren worden en onthoudt zij de kuikens bewust een moeder enkel ter vermaak van de leerlingen. Deze kuikens horen niet onder de vleugels van schooljuffen en hebben niets aan de zogenaamde liefde en knuffels die ze van hen zouden mogen ontvangen. Deze juffen zijn namelijk geen moederkip!

Hiermee geeft deze school het verkeerde voorbeeld aan hun leerlingen en hun ouders over hoe met dieren om te gaan. Juist een school met jonge kinderen zou toch moeten beseffen dat jonge dieren net zoals kinderen hun ouders nodig hebben die zich over hen ontfermen.

Uit de reactie die wij van de directeur van deze school op onze brief hebben ontvangen bleek dat ze er niets van begrijpen al zeggen ze van wel! De directeur raakte met zijn/haar reactie namelijk precies de kern van het probleem. De directeur gebruikte als excuus dat de eieren anders eieren vernietigd zouden worden… . Maar in die eieren zat nog geen leven. Door ze actief uit te broeden zijn het kuikens geworden en vermeerderd deze school dierenleed. Deze school ontneemt dieren actief een moeder wat geheel onnodig was. En zet haantjes op de wereld waar al een enorm overschot van is en waardoor veel dierenleed plaats vindt. Wij begrijpen niet wat er mis is met het niet uitbroeden van bevruchte eieren. Wij adviseren juist altijd om de eieren niet door een broedse moederkip uit te laten broeden als je geen plek hebt voor alle dieren die geboren worden, inclusief de hanen.

In het Instagram bericht van de 6de Montessorischool Anne Frank stond dat de kuikens in de tuin van de school terecht zouden komen. Maar na onze vraag in de brandbrief wat er met de hanen gebeuren zou is er nu opeens een boer in Friesland gevonden waar de zijdehoenderkuikens in de natuur mogen leven. Ver weg in Friesland. Geen kind of ouder zal ze nog opzoeken. De meeste boeren zijn ook niet erg lief voor kippen en zeker niet voor hanen. Bovendien zijn zijdehoenders al helemaal niet geschikt om te overleven in de natuur. Daarvoor zijn ze veel te kwetsbaar.