Facebook

Waarom dit meldpunt?

Kuikentjes hebben, net als vrijwel ieder ander dier, een enorme behoefte aan een moeder, die hen essentiële zaken leert en hen warmte en veiligheid biedt. Vanuit het ei communiceert het kuiken al met de moederkloek. Die moeder wordt hen nu bewust onthouden en dat allemaal ter vermaak.

En als de kuikens wat groter worden, zijn ze opeens niet langer gewenst. Want wat doe je met een koppel volwassen kippen waarvan meer dan de helft ook nog eens haan is? Het merendeel wordt afgemaakt of gedumpt.

Geen speelgoed

Kuikens zijn geen speelgoed, paasdecoratiemateriaal of vermaakartikelen. Zij zitten er helemaal niet op te wachten de hele tijd opgepakt en geknuffeld te worden. Dat getuigt niet van een respectvolle bejegening. Het uitbroeden van eieren in een broedmachine is een onnatuurlijk proces. Dit is niet de natuurlijke manier waarop kuikens geboren worden en opgroeien, en ook niet de beste manier om kuikens te verzorgen. Het heeft om die reden dan ook niets met educatie te maken zoals zo vaak als excuus beweerd wordt. Integendeel: mensen krijgen hierdoor een heel verkeerd voorbeeld. Het is juist belangrijk dat mensen leren dat als je een dier neemt, je dan ook de verantwoordelijkheid daarvoor hebt en je het dier niet, wanneer het minder leuk wordt, weer weg kunt doen. Het feit dat kuikens in de industrie in een broedmachine uitgebroed worden om daarna voor de slacht of voor eierproductie te worden ingezet wil niet zeggen dat het daarom ook goed is om ditzelfde buiten de industrie voor vermaak te doen.

Geschikt cadeau?

Onderzoek van Hart voor Nederland, in samenwerking met Maurice de Hond,  heeft aangetoond dat slechts 9 procent van de mensen een broedmachine een geschikt cadeau vindt voor kinderen. Slechts 11 procent kan zich vinden in het argument van de fabrikant dat kinderen op deze manier dichter bij de natuur komen, 89 procent vindt van niet. Grote vraag in het onderzoek was of zo’n broedmachine dan wel verkocht moet worden als speelgoed. Op de vraag bij wie in dat geval de verantwoordelijkheid ligt, antwoordde 23 procent dat die bij het bedrijf ligt dat het product verkoopt. Ook de overheid wordt vaak genoemd: 27 procent.

Statement dierenartsen

Ook de Caring Vets, een groep van ruim 130 dierenartsen die zich vanuit hun professie inzetten om het welzijn van dieren te verbeteren, is van mening dat het in een broedmachine uitbroeden van kuikens enkel ter vermaak, zoals bijvoorbeeld tijdens het Paasfeest gebeurt, een ernstige aantasting van het welzijn van dieren is en daarom onaanvaardbaar en in strijd met de wet. Lees hun gehele statement met daarin ook de overtredingen van de Wet dieren.